Thuê Hosting hợp lý và tiết kiệm nhất

bạn thuê hosting để duy trì website cho mình vậy bạn trả tiền thế nào cho hiệu quả nhất.

100 Mb, 500Mb hay 1Gb?

50.000 vnd, 100.000 vnđ hay 5.000.000?

Băng thông là thế nào?

Tốt nhất hãy thuê dịch vụ theo từng bài viết, hàng hóa và không hạn chế băng thông.

Tham khảo tại : http://gocom.vn

 1. Tháng Một 25, 2010 lúc 5:01 sáng

  Thế là doanh nghiệp của bạn vừa có một website (hệ thống web) của riêng mình! Bạn đã mất nhiều thời gian để viết nội dung cho website, bạn cũng đã đầu tư chi phí để thuê đội ngũ kỹ thuật web xây dựng website cho công ty bạn, và bạn có thể “thở phào” khi website của bạn đã được hòa nhập vào Internet với hàng tỉ website khác? Bạn tin rằng từ đây, mọi người trên thế giới đều biết đến bạn? Xin thưa, bạn vui mừng hơi sớm đấy! Việc có một website trên Internet là một điều dễ dàng, cái khó là làm sao cho đối tượng khách hàng của bạn ở mọi nơi trên thế giới biết đến website của bạn, và cái khó hơn nữa là làm sao cho đối tượng khách hàng của bạn còn quay trở lại website của bạn lần 2, lần 3 và nhiều lần nữa? Vì thế, bạn nên đọc và ghi nhớ một số “bí quyết” để thu hút và giữ chân người xem website của bạn. Thật ra, bí quyết này chỉ gói gọn trong 3 yếu tố: xây dựng cộng đồng, nội dung, phần thưởng.

  Xây dựng cộng đồng: bạn nên dành chỗ trên website của bạn để làm “sân chơi” cho những người cùng yêu thích một lĩnh vực nào đó. Ví dụ: website của bạn về du lịch Việt Nam, thì bạn nên làm một diễn đàn (forum) trên web của mình để mọi người có thể đăng ý kiến, bài viết, hình ảnh về các chuyến du lịch Việt Nam của họ v.v… Diễn đàn này rất có tác dụng trong việc giữ chân người xem và thu hút người mới. Những thành viên trong cộng đồng đã góp phần rất lớn vào việc quảng cáo cho website của bạn.

  Nội dung: nội dung của các trang trên website của bạn có giá trị quyết định trong việc thu hút và giữ chân người xem. Hãy đặt mình vào vị trí đối tượng khách hàng của bạn để quyết định đăng tải những thông tin gì, hãy đặt câu hỏi “Họ muốn biết những gì?”, “Những gì là bổ ích cho họ?” v.v… Nên chú ý tạo sự tiện lợi cho người xem khi xem các trang web của bạn. Sự tiện lợi quan trọng nhất là: làm sao trong thời gian ngắn nhất, người xem tìm được cái họ muốn xem. Đăng tải nhiều thông tin quá cũng không tốt, người xem sẽ có cảm giác bị rối tung trong một mớ hỗn độn thông tin và sẽ nhanh chóng chán và rời khỏi website của bạn, mang theo ấn tượng không tốt về mức độ chuyên môn của website của bạn. Cuối cùng, nhưng rất quan trọng, là việc cập nhật thông tin thường xuyên. Đảm bảo với bạn là người xem sẽ rất bực mình và có ấn tượng không tốt nếu như thấy trang web họ đang đọc được cập nhật lần cuối cách đây vài năm.

  Phần thưởng: bạn có biết hiện có bao nhiêu trang web trên Internet không? Theo số liệu thống kê, có không dưới 8 tỉ trang web tồn tại trên Internet vào thời điểm cuối năm 2005. Nếu một người mỗi ngày đọc 100 trang web (nhiều đấy!) thì anh ta phải mất 50 năm mà chỉ đọc được chưa đầy 2 triệu trang web trong cuộc đời. Cho nên, người ta đọc có chọn lọc. Vì thế, bạn phải có những “chiêu thức” khiến người xem cảm thấy thích và có ích lợi khi đọc các trang web của bạn. Hiện nay trên thế giới, rất nhiều website trả tiền cho người đọc, ví dụ, bạn vào xem trang web của họ, bạn sẽ được cộng điểm hoặc trả tiền (chỉ vài xu đô-la Mỹ), khi điểm của bạn nhiều, bạn có thể đổi điểm lấy hàng hóa hay dịch vụ hay được giảm giá khi mua hàng, v.v… Chúng ta có thể không làm như thế, nhưng phần thưởng ở đây có nghĩa là những lợi ích dành cho người đọc web, ví dụ như cái để download (tải về) miễn phí, những dịch vụ ưu tiên hay quà khuyến mãi v.v… Có như thế bạn mới giữ chân được người xem.

  Tóm lại, để thu hút và giữ chân người xem web, bạn phải mang lại cho họ lợi ích thật sự, những lợi ích đó có thể là tiền bạc, dịch vụ hay sản phẩm miễn phí, giá trị tinh thần, thông tin hữu ích v.v…

 2. Tháng Hai 28, 2010 lúc 7:27 chiều

  After reading you site, Your site is very useful for me .I bookmarked your site!

 3. Tháng Mười 30, 2010 lúc 7:03 sáng

  Thought I would comment and say awesome theme, did you design it for yourself? It looks excellent!

 4. Tháng Mười 31, 2010 lúc 5:10 sáng

  TY for the useful info! I would not have gotten this on my own!

 5. Tháng Mười 31, 2010 lúc 10:47 chiều

  A Very easy to follow input . Whenever i check your website i see a original perspective . In addtition , as a noob developer, i should mention that the structure of your blog is nice . Could you post some information regarding the theme ? . I find it hard to choose among all these themes and widgets.
  Thank you.

 6. Tháng Mười Một 26, 2010 lúc 4:39 chiều

  I got what you mean , appreciate it for putting up.

 7. Tháng Mười Một 27, 2010 lúc 2:10 sáng

  Love your blog, will be stopping back again. Was hoping you also had a newsletter sign up, count me in.

 8. Tháng Mười Một 27, 2010 lúc 7:06 sáng

  Hey 4ogay4, very interesting post, it really got me thinking. Thank you. cg33b

 9. Tháng Mười Một 27, 2010 lúc 3:37 chiều

  Hey oodapb k4da, very interesting post, it really got me thinking. Thank you. ud7xc wlual

 10. Tháng Mười Một 28, 2010 lúc 12:29 sáng

  I really enjoyed your post. It’s nice when you find something that is not only informative but entertaining. Awesome!

 11. Tháng Mười Một 29, 2010 lúc 6:31 chiều

  I just thought I would let you know that it looks like your RSS feed is not working right.

 12. Tháng Mười Hai 1, 2010 lúc 9:09 sáng

  On WordPress I observed that I will receive a weblog comment notification e-mail an hour after it was posted? As an example, if someone posted a remark at 6:00PM, I may have an e-mail are available in at 7:00PM. Is this an automated wordpress kink or do I have the power to change it?

 13. Tháng Mười Hai 1, 2010 lúc 7:42 chiều

  I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.

 14. Tháng Mười Hai 25, 2010 lúc 5:13 sáng

  Great work soul mate, keep it up.|i’m bookmarking this blog & visiting another timefor updates.

 15. Tháng Mười Hai 25, 2010 lúc 6:55 sáng

  Finden Sie günstige Ferienhäuser

 16. Tháng Mười Hai 26, 2010 lúc 3:33 sáng

  It is useful to try everything in practice anyway and I like that here it’s always possible to find something new.

 17. Tháng Mười Hai 26, 2010 lúc 5:40 sáng

  Hi there, I think this blog is useful, I located it in Google and I’ll bookmark it. Sally writing from Britain.

 18. Tháng Mười Hai 26, 2010 lúc 6:32 sáng

  I truly like this particular web log very much. This is incredibly instructive and incredibly well done.Thanx a lot for it.And anyway I invite you to check my web page too if you wish.Summer season is approaching and we get the top fitflop online shop of the web.We are experts in fitflops walkstar and incredibly experienced. Best wishes again for your blog.

 19. Tháng Mười Hai 27, 2010 lúc 2:37 sáng

  Finden Sie günstige Ferienhäuser

 20. Tháng Mười Hai 27, 2010 lúc 4:03 sáng

  Hello my friend, your page is really filled with good stories, but what the aspx at the end of each page represents? I only know html and xml. Is aspx critical?

 21. Tháng Mười Hai 27, 2010 lúc 5:59 sáng

  Chritmas ka yeh pyara tyohaar jeevan mein laye khushiyan apaar, santa clause aaye aapke dwar, subhkamna hamari kare sweekar. Merry Christmas.

 22. Tháng Mười Hai 29, 2010 lúc 3:23 sáng

  Hola, an amazing read buddy. Thanks for sharing!

 23. Tháng Một 1, 2011 lúc 3:11 sáng

  Finden Sie günstige Ferienhäuser

 24. Tháng Một 1, 2011 lúc 11:02 chiều

  This is a great article thanks for sharing this informative information.. I will visit your blog regularly for some latest post.

 25. Tháng Một 2, 2011 lúc 10:45 sáng

  I truly enjoyed this wonderful writing. You should keep them coming. Best wishes !!

 26. Tháng Một 2, 2011 lúc 2:04 chiều

  Hi, I can’t understand how to add your site in my rss reader. Can you Help me, please.

 27. Tháng Một 2, 2011 lúc 6:02 chiều

  Hey there, fantastic article, a colleague in the fashion industry linked me to your site. I’ve been born into the industry with my parents working inside fashion trade. I’ve realized the market is fairly disjointed so I am at the moment functioning using a web site to carry everyone collectively. I am grateful to come across this post.

 28. Tháng Một 3, 2011 lúc 10:32 chiều

  I wonder if that’s one of the reason that people don’t post comments? That even though you might like what someone writes, you’re not sure how to reply?

 29. Tháng Một 4, 2011 lúc 6:23 chiều

  Excellent web log , I have discovered this insightful. Lots of helpful information from it. I’m really considering the results on unhealthy weight. As well as tried taking lipobind intended for thinning out fat ingestion? Otherwise, do give it a go. It’s effective for me personally. I’ve created a link to. Thanks.

 30. Tháng Một 5, 2011 lúc 11:45 chiều

  Fantastic info. I previousally to spend alot of my time wakeboarding and being involved in sports. It was most certainly the most special period of my life and your info really brought back me of that time. Thanks

 31. Tháng Một 6, 2011 lúc 8:00 sáng

  As far as me being a member here, I wasn’t aware that I was a member for any days, actually. When the article was published I received a notification, so that I could participate in Comments, That would explain me stumbuling upon this post. But we’re certainly all intellectuals.
  You should consider starting an subscribers list. It would take your site to its potential.
  Great artical, had no problems printing this page either.
  If its not to much to ask could you write some more about this. Keep up with good posts.
  Wow, its so realistic.You really hit the nail on the head.
  I was very encouraged to find this site. The reason being that this is such an informative post. I wanted to thank you for this detailed read of the subject. I ate every bit of it and I submitted your site to some of the biggest social networks so others can find your blog.
  I ran into this page accidentally, surprisingly, this is a great website. The site owner has done a great job writing/collecting articles to post, the info here is really insightful. Now i am going to bookmark this internet site so that I can revisit in the future.
  Thanks for taking time for sharing this article, it was excellent and very informative. as a first time visitor to your blog I am very impressed. I found a lot of informative stuff in your article. Keep it up. Thank you.
  You completed a few nice points there. I did a search on the topic and found most people will consent with your blog.
  It seems too complicated  and very broad for me to understand.

 32. Tháng Một 7, 2011 lúc 3:27 chiều

  great site u have by the way

 33. Tháng Một 8, 2011 lúc 4:27 sáng

  How can I get your images to show on my Blackberry?

 34. Tháng Một 8, 2011 lúc 4:53 chiều

  Great article here, such a wealth of information.

 35. Tháng Một 8, 2011 lúc 5:32 chiều

  I insisting my father that not all headlines posted on the internet are original but this post can be an exceptional to my rule.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s